Pakkeliinid

Pakume täisteenust pakendamise vajaduste kaardistamisest kuni terviklike süsteemide välja töötamise ja käivitamiseni. Müüme, paigaldame ja hooldame Šveitsi firma Fromm Pakcaging Systems innovaatilisi pakkimisliine, mis pakivad tooted automaatselt, turvaliselt ja kiirelt kile ja pakkelintidega kaubaalustele. Pakkeliinid vastavad tänapäeva ohutus- ja logistikanõuetele. Seadmete hooldusvajadusel garanteerime kiire varuosade tarne, professionaalse teeninduse ja võimalikult minimaalse seisakuaja.
pakkeliinid_omc
pakkeliinid

Kliendid küsivad pakkeliinide kohta

Üleminek käsitsi pakkimiselt automatiseeritud pakkimisele on iga tootja jaoks suur hüpe arengus edasi. Sageli lükatakse investeeringud pakkeliinidesse edasi, kuna ei olda kindlad, kas tootmismahud ikka püsivad ja kasvavad. Kõhklusi tekitab sageli ka investeeringu esialgu kõrgena tunduv maksumus. Tegelikkuses taandub kõik toote pakendamiseks kulunud aja võrdlusele inimene versus pakkeseade. Teades kliendi pakendatavate toodete mahtu, oskame pakkuda optimaalseima pakkelahenduse.

Kui on märgata tootmismahtude suurenemist.
Raskused tööjõu lisapalkamisel.
Uued nõuded pakendile
Toote eripärast tingitud vajadus automaatseks pakkimiseks

Vaja oleks pakendatavate toodete mõõte. Toote kaalu. Soovitavat pakendatud toodete mahtu tunnis, vahetuses või kuus. Tootmisruumide asendiplaani, millel märgitud olemasolevate tootmisliinide mõõdud. Kasutatav pakkematerjal.

Pakkeliini hoolduse sagedus sõltub tootmise intensiivsusest ja ümbritsevast keskkonnast. Suurem hooldus tehakse seadmetele üks kord aastas. Kahes või kolmes vahetuses töötavad pakkeseadmed vajavad kindlasti sagedamat hooldamist. Samuti vajavad suuremat tähelepanu tolmuses ja abrasiivses keskkonnas töötavad pakkeseadmed.

Küsi pakkeliinide kohta lisainfot või hinnapakkumist!

Intelligentsed ja kulutõhusad pakkelahendused tõstavad konkurentsivõimet. Võtke meiega ühendust, et vaadata üle oma olemasolevad lahendused ning viia oma pakendamine uuele tasemele.